ערב המחלקה בהצגה "שירה" מאת ש"י עגנון בהפקת בית צבי