מפגש מלגאים, תלמידי מחקר, במרכז ללימודי יידיש תשפ"ג