חיה אליהו ורותם סלמון, מצטיינות הרקטור לשנה"ל תשפ"ג