מפגש זום 'בין דעה קדומה למציאות מורכבת מי רדף את היידיש בישראל' פרופ' רחל ר'וזנסקי ופרופ' נתי כהן