פרופ' דניאל רייזר - הדרשה החסידית: מה נכתב בעברית ומה נאמר ביידיש

"הדרשה החסידית: בעל-פה ובכתב, ביידיש ובעברית" הרצאתו של פרופ' דניאל רייזר, ראש החוג למחשבת ישראל במכללת הרצוג בחסות הקתדרה לחקר תרבות היידיש והחסידות ע"ש קלרה ויצחק שניידרמן https://hebrew-literature.biu.ac.il/n... והמרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה https://hebrew-literature.biu.ac.il/Y... ההרצאה התקיימה ב-7 בנובמבר 2023 ההרצאה עם פרופ' דניאל רייזר ראש החוג למחשבת ישראל מכללת הרצוג זוכה הפרס הבינלאומי של יד-ושם לספר מחקר בנושא השואה (2018), ממחברי הספר: דניאל רייזר ואריאל אבן-מעשה, שפת אמת בשפת האם: דרשות חדשות של רבי יהודה לייב אלתר מגור (ירושלים: הוצאת מאגנס, 2020) המנחה: חווה שמולביץ'-וניקוב ההרצאה בעברית עם ציטוטים ביידיש