הסופר אתגר קרת - חתן פרס ניומן לשנת תשע"ב, אוניברסיטת בר-אילן