ד"ר שלום לינדנבאום ז"ל

ד"ר ד"ר שלום לינדנבאום ז"ל