ד"ר רבקה הבסי

ד"ר

פירסומים

ספרים:

‫ טרובדור יהודי-ספרדי מראשית המאה העשרים [הקלטת שמע] : ‬2008‫ 

‫ הבסי, רבקה ‬‫ השיר בלדינו במאה העשרים: עיון בקבצי השירים של אמילי סני ובואינה צרפתי-גרפינקל [משאב אלקטרוני] ‬2007
Click here to view - Bar Ilan users only

‫ הבסי, רבקה ‬‫ השיר בלדינו במאה העשרים: עיון בקבצי השירים של אמילי סני ובואינה צרפתי-גרפינקל ‬2007‫ 

‫ הבסי, רבקה ‬‫ שירי הזמר בספרדית יהודית ((לדינו)) של צדיק גרשון ומשה קזס ((צדיק אי גזוז)) ‬2000‫ 

 

מאמרים:

Havassy, RivkaEl cancionero judeoespañol en transición : un estudio de dos compilaciones de mujeres sefarditas del siglo XX.Ladinar 6 (2012) 165-1922012

Havassy, Rivka"Con el tiempo y progreso" (with time and progress) : the Sephardi cantigas at the dawn of the twentieth century.European Judaism 44,1 (2011) 121-1352011Fulltext

Havassy, RivkaFrom written text to folksong : on some aspects of the Judeo-Spanish (Ladino) "cancionero" on the eve of modern era.Estudios sefardíes dedicados a la memoria de Iacob M. Hassán (z"l) (2011) 241-2742011

Havassy, RivkaNew texts to popular tunes : sung-poems in Judeo-Spanish by Sadik Gershón and Moshé Cazés (Sadik Y Gazóz).Proceedings of the Twelfth British Conference on Judeo-Spanish Studies, 24-26 June, 2001 (2004) 149-1572004

Havassy, Rivka"Si mosós no las vamos a recoger..." : the songbooks of Emily Sene and Bouena Sarfatty-Garfinkle.Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo (2010) 247-2552010

‫ הבסי, רבקה,1947- ‬‫ בין רופא השיניים למתקן הסירים (איל איסטאנייאדור) : השיר בלאדינו כצומת דרכים. ‬‫ איל פריזינטי ד (תשעא) 51-71 ‬2010

‫ סרוסי, אדוין,1952- ‬‫ חורבנה של ירושלים בלחן אחד : קינה עברית מספרד ומקבילתה הנוצרית. ‬‫ לאות זיכרון (תשסז) 347-362 ‬2006

‫ "ירושלים - היבטים משפטיים". ‬‫ מכון ירושלים למחקר; דפי דיון 3 (תשם) ‬1980

‫ "ירושלים - מרכז העיר והשכונות החיצוניות". ‬‫ מכון ירושלים למחקר; דפי דיון 2 (תשם) ‬1980

‫ הבסי, רבקה,1947- ‬‫ המוסיקה והשירה. ‬‫ יוון (תשעד) 219-240 ‬2014

‫ הבסי, רבקה,1947- ‬‫ מוסיקה פופולרית בקהילה היהודית בסלוניקי בין שתי מלחמות העולם : עיון ביצירתם של משה קאזיס וצדיק גרשון (צדיק וגאזוז). ‬‫ לבוש ותוך (2012) 141-164 ‬2012