ד"ר חנה הנדלר

ד"ר

פירסומים

ספרים:

‫ הנדלר, חנה ‬‫ אפיוני הז’נר של ספרת היראים: עיון בספר הולך תמים ופועל צדק כמדגם מיצג ‬1993‫ 

‫ הנדלר, חנה ‬‫ הספור החסידי, עצובים ספרותיים ועמדות מטפיזיות: עיון ביצירתו של מנחם מנדל בודק ‬2003‫ 

מאמרים:

‫ הנדלר, חנה,1962- ‬‫ כדי הדבש. ‬‫ אנציקלופדיה של הסיפור היהודי [א] (תשסה) 297-305 ‬2004

‫ הנדלר, חנה,1962- ‬‫ נחום איש גם-זו ושליחותו לקיסר. ‬‫ אנציקלופדיה של הסיפור היהודי [א] (תשסה) 247-259 ‬2004

‫ הנדלר, חנה,1962- ‬‫ הסיפור החסידי בין עיצוב ספרותי לאידאה רוחנית : עיון בשלוש גרסאות של התימה "אוצר תחת הגשר" כמדגם מייצג ‬‫ מעשה סיפור (תשסו) 147-167 ‬2006

‫ הנדלר, חנה,1962- ‬‫ השימוש בדרשה ובסיפור החסידיים במבואות לספרות הרבנית. ‬‫ זיכרון בספר (תשסח) 71-99 ‬2008