ד"ר וועלוול טשרנין

ד"ר

פירסומים

ספרים:

Tchernin, Velvl, 1958-The Subbotniks /5767‫ 

‫ צ’רנין, ולול ‬‫ אלבא דידי : ‬2014‫ 

‫ צ’רנין, ולול ‬‫ בין השמשות : ‬1997‫ 

צ'רנין ולול,‫ חנין, זאב ‬‫ זהות, התבוללות ותחיה : ‬2007‫ 

‫ צ’רנין, ולול ‬‫ מוסף. ‬2014‫ 

‫ צ’רנין, ולול ‬‫ מרכיבי הזהות הלאמית בספרות היהודית הסוביטית מסוף שנות ה-50 ועד לתחלת שנות ה-90 ‬1997‫ 

‫ צ’רנין, ולול ‬‫ תכלס, מדריך ללשון יידיש ‬2000‫ 

‫ צ’רנין, ולול ‬‫ תרשיש : ‬2014‫ 

מאמרים:
1   Chernin, Velvl,1958-Institutionalized Jewish culture from the 1960s to the mid-1980sJews and Jewish Life in Russia (1995) 226-2361995
2   Chernin, Velvl,1958-Spiritual potential of the communal revival : Yiddish culture and post-Soviet JewryJewish Political Studies Review 14,1-2 (2002) 103-1322002
3   Чернин, Велвл,1958-"Была чужда мне тризна эта..." : Первое упоминание о Тарасе Шевченко в еврейской поэзии.Егупец 21 (2012) 203-2192012
4   Чернин, Велвл,1958-"Весь город - евреи и христиане, не рядом будьупомянуты" : Образы христиан в сказках "Mайсе-бух".Диаспоры 1 (2008) 55-692008
5   Чернин, Велвл,1958-Евреи-субботники в контексте проблемы "потерянных колен".Studia Anthropologica (2010) 220-2372010
6   Чернин, Велвл,1958-Жаботинский и литература на языке идиш.Жаботинский и Россия (2013) 237-2452013
7   Чернин, Велвл,1958-К проблеме славянских глосс в художественной литературе на идише [Slavic glosses in Yiddish literature]Вестник Еврейского университета 24 (2001) 145-1622001
8   Чернин, Велвл,1958-Катастрофа, человек и пророк (о четырех стихотворениях Ури Цви Гринберга, не опубликованных при жизни).Вестник Еврейского университета 27 (2004) 161-1822004
9   Чернин, Велвл,1958-"Нет тут божьих казаков" : религиозная жизнь советского еврейства и еврейская советская литература 60х-80х годов.Егупец 20 (2011) 263-2892011
10   Чернин, Велвл,1958-"Песнь Господня на языке чужбины" : Шимон Шмуэль Фруг между русским и идишем.Музыка идишкайта IV (2008) 173-1932008
11   Чернин, Велвл,1958-"Повторяй слова эти сыновьям своим" : очерк истории развития еврейского образования в России.Евреи в постсоветских странах (2008) 34-562008
12   Chernin, Velvl,1958-"С каких это пор Илия-пророк носит на шее крест?" : Образы христианских святых и ангелов в "Книге рая" Ицика Мангера.Jews and Slavs 19 (2008) 341-3492008
13   Чернин, Велвл,1958-"Тайга, говорящая по еврейски" : языковые особенности романа в стихах Эм. Казакевича "Шолом и Хава".Идиш (2009) 202-2162009
14   Чернин, Велвл,1958-"Там, на снегах севера, капли моей крови" : исторические и идеологические корни израильской диаспоры в России и СССР.Диаспоры 2 (2013) 20-462013
15   Чернин, Велвл,1958-"У врат миров" : религия и секуляризация в творчестве Давида Гофштейна (на примере анализа стихотворения "Зимними вечерами").Judaica Rossica 4 (2006) 148-1582006
16   Чернин, Велвл,1958-"Я пришел не по вашему зову" : Хаим Нахман Бялик в поэзии на идише.Вестник Еврейского университета 29 (2006) 131-1502006
17   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ דער אינהאלט פון די טערמינען "קרימטשאק" און "קרימטשאקישע שפראך". ‬‫ סאוועטיש היימלאנד 11 (1983) 149-157 ‬1983
18   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ האיש אשר עמד בפרץ : שפת העבר ביצירתו של שמעון שמואל פרוג. ‬Judaica Petropolitana 1 (2013) מא-נז2013
19   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ "דער באבע מערעס אן אלטער טלית" : אטעיזם און יידישקייט אין ביראבידזשאן פון אנהייב 1960ער יארן לויט העשל ראבינקאווס "ניי-שטאט". ‬‫ מזרח ב (תשעא) סא-עה ‬2011
20  צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ העברעיזמען אין דער רוסישער שפראך. ‬‫ סאוועטיש היימלאנד 6 (1982) 109-112 ‬1982

21 צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ וידויו של חזירון רמזים לטרור סטליניסטי בשירתו של לייב קוויטקו. ‬‫ מורשת ישראל 10 (תשעד) 129-139 ‬2013

22   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ היהודים הסובוטניקים וקיבוץ בהרי קווקז : פרק לא נודע בתולדות המאבק למען העלייה. ‬‫ מחקרים ביהדות קווקז, גאורגיה ובוכרה (תשעד) 71-80 ‬2014
23   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ המבטא העברי של היהודים הקרימצ’אקים. ‬‫ בלשנות עברית 48 (תשסא) 31-38 ‬2001
24   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ מרד תוך כריעת ברך : השתקפות ההיסטוריה הלאומית בסיפורת הסובייטית ביידיש בשנים 1960-1990 ‬‫ חוליות 5 (1999) 393-401 ‬1999
25   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ נהרות אחרים. ‬‫ "רחובות הנהר" לאורי צבי גרינברג (תשסז) 201-212 ‬2007
26   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ צוויי שליחי ציבור : העשל ראבינקאוו און צבי פרייגערזאן ‬‫ ירושלימער אלמאנאך 26 (תשנח) 257-270 ‬1998
27   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ צי נייטיקן זיך היפאטעזעס אין א וויסנשאפטלעכער ארגומענטאציע? וועגן מ. מאטאטאווס ארטיקל "צו דער פראגע וועגן דעם טאטישן עטנאס". ‬‫ סאוועטיש היימלאנד 10 (1982) 132-138 ‬1982
28   ‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ "רק ריבי מאי..." - מענדעלעס אן אומפארשטאנענער צוויי-שפראכיקער שפאס : צו דער פראבלעם פון די סלאווישע לע"זים אין דער יידישער ליטעראטור. ‬‫ צייטשריפט 6,1 (2011) 5-15 ‬2011
29  

‫ צ’רנין, ולול,1958- ‬‫ שמעון שמואל פרוג - בין רוסית ליידיש ‬‫ חוליות 6 (2000) 99-114 ‬2000