גב' אראלה גטניו ז"ל

גב'

קו"ח

אראלה גטניו בת אברהם יצחק, נפטרה בכ"ט בשבט, מנוחתה עדן.

פירסומים

צעדים ראשונים בספרדית-יהודית: בלווית קטעי קריאה, תרגילים ומילון עזר
מאת אראלה גטניו
תורמים המכון לחקר יהדות שלוניקי, אוניברסיטת בר אילן. המחלקה לספרות עם ישראל. המדור לספרות ספרדית-יהודית
הוצאה המכון לחקר יהדות שאלוניקי, 1995