ד"ר ידידיה יצחקי

ד"ר

פירסומים

ספרים ועריכה:

  • ידידיה יצחקי, הפסוקים הסמויים מן העין: על יצירת א"ב יהושע, הוצאת בר-אילן, רמת גן 1993
  • ידידיה יצחקי, בראש גלוי- התרבות היהודית במבט חדש, הוצאת ספרית פועלים, תל אביב 2011
  • "האדם שבקצה הכבל", דיוקנו של האדם בספרות המערב, פרסום דיגיטלי, ליטרטורה.
  • Yedidya Itzhaki, The Uncovered Head: Jewish Culture New Perspectives, The University of Delaware Press, 2011

‫ הלל לביאליק : ‬1989‫ 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ חמרי תשתית ביצירת אברהם ב. יהושע / ‬1986‫ 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ חמר מציאות בספוריו של אברהם ב. יהושע ‬1977‫ 

‫ קורצויל, ברוך ‬‫ חפוש הספרות הישראלית ‬1982‫ 

‫ ברזל, הלל מחבר ‬‫ המאה החצויה - ממודרניזם לפוסט-מודרניזם [משאב אלקטרוני] : ‬2010

‫ ברזל, הלל ‬‫ המאה החצויה - ממודרניזם לפוסט-מודרניזם : ‬2011‫ 

מאמרים:

1

 

Itzjaki, YedidyaIl germogliare dell’ideologia nei primi racconti di A.B. Yehoshua.Leggere Yehoshua (2006) 76-842006
2

 

Itzjaki, YedidyaHebrew king of ZuluJewish Affairs 49,2 (1994) 49-561994
3

 

Itzjaki, YedidyaThe question of Jewish identity and its expression in Jewish literature.Jews in a Changing World (1997) 146-1531997
4

 

Itzjaki, YedidyaZionist roots in Haskalah literature : the case of Y.L. GordonJewish Affairs 47,4 (1992) 21-271992
5

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ אי-שימוש בסימני פיסוק בשירה : אמצעי להעמקת המשמעות. ‬‫ בקורת ופרשנות 22 (תשמו) 117-139 ‬1986
6

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ איזה חשבון ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 69 (תשמו) 15, 39 ‬1986
7

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ "אפריון" ליונתן רטוש : הצעת אינטרפרטציה ‬‫ עלי-שיח 21-22 (תשמד) 33-34 ‬1984
8

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ האקטואליה הסמויה : הארץ - והגולה, הגאולה - מול "הפיתרון הנברוטי", על ניצני הגותו של א"ב יהושע בסיפוריו הראשונים, במלאות לו שבעים שנה. ‬‫ גג 17 (2008) 72-77 ‬2008
9

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ אתול פיוגארד על הבמה הישראלית ‬‫ במה 136 (תשנד) 5-21 ‬1994
10

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ בדיה ומציאות ב"המפקד האחרון" לאברהם ב. יהושע ‬‫ עלי-שיח 5/4 (1977) 58-70 ‬1977
11

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ בחזרה אל המקורות : על זיקת הספרות הישראלית למקורות הספרותיים של השפה העברית. ‬‫ גג 21 (2009) 117-121 ‬2009
12

 


‫ "בחנותו של מר לובלין - שיחה בבית הנשיא". ‬‫ עלי-שיח 3 (1976) ‬1976
13

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ בין "תמול שלשום" ו"המאהב". ‬‫ פנים 1 (1997) 94-100 ‬1997
14

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ ברל רבן - אשבעל עשתרות - האם הוא יונתן רטוש? ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 256 (תשסא) 16-19 ‬2001
15

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ הגורם האידיאולוגי בשירת יונתן רטוש. ‬‫ עלי-שיח 17-18 (תשמג) 225-231 ‬1983
16

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ דעותיהם של סופרי ההשכלה על הלשון העברית ודרכיהם בהרחבתה וחידושה ‬‫ לשוננו לד (תשל) 287-305; לה (תשלא) 39-59, 140-154 ‬1970
17

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ חמור חמורתיים : על חמורים ובני מינם בספרות העברית וגם בציוריו של נחום גוטמן. ‬‫ גג 13 (2006) 36-51 ‬2006
18

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ חסד השיר : על הרומאן החדש "חסד ספרדי" לא"ב יהושע. ‬‫ גג 24 (2011) 114-122 ‬2011
19

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ חסד השיר : על חסד ספרדי לא"ב יהושע. ‬‫ עתון 77 352 (תשעא) 32-35 ‬2011
20

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ יהודיות וישראליות : הגות חילונית ביצירות פרוזה ושירה בישראל ביצירת א.ב. יהושע ויונתן רטוש. ‬‫ תרבות היהדות החילונית (2006) 244-249 ‬2006

21

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ למי מובטחת הארץ המובטחת? ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 224 (תשנט) 26-29, 42 ‬1998
22

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ לשון כבדיה : משקעים ספרותיים בלשונותיו של "מר מאני" ‬‫ בכיוון הנגדי (תשנה) 362-372 ‬1995
23

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ מאמצי ההתחיות של המת-החי (עיון ב"והיה העקוב למישור" לש"י עגנון) ‬‫ בשער 137 (1977) 68-75 ‬1977
24

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ מותו של הנסיך הקטן : על יצחק אורפז והמחזור "עתליה", "בית לאדם אחד", "הגבירה", ו"העלם". ‬‫ מאזנים נח, 9-10 (תשמה) 33-36 ‬1985
25

 

‫ ליבס, יהודה,1947- ‬‫ מיתוס תיקון האלוהות : קבלת הזוהר ושירת רטוש. ‬‫ אלפיים 7 (תשנג) 9-26 ‬1994‫ טקסט מלא ‬26

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ מסמליות מופשטת לריאליזם סמלני : חמרי תשתית ביצירת אברהם ב. יהושע ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 111-112 (תשמט) 24-26 ‬1989
27

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ מר מאני : משקעים ספרותיים ‬‫ עלי-שיח 29-30 (תשנב) 15-26 ‬1991
28

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ משקעים ספרותיים ב"הנסיכה האמריקאית". ‬‫ מאזנים סט, 1 (תשנה) 18-23 ‬1994
29

 


‫ "נוצות לחיים באר". ‬‫ עלי-שיח 11-10 (תשמא) ‬1981
30

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ נחום גוטמן בארץ זולו ‬‫ עלי-שיח 34 (תשנד) 57-67 ‬1994
31

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ ניצני הגותו של א"ב יהושע בסיפוריו הראשונים. ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 303 (תשסה) 19-21 ‬2005
32

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ סיפורת עכשיו. ‬‫ עלי-שיח 26 (תשמט) 77-98 ‬1989
33

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ ספרות חיה ב"לשון מתה". ‬‫ בקורת ופרשנות 25 (תשמט) 89-100 ‬1989
34

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ "ספרות עם-ישראל" או "ספרויות היהודים"? ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 94-95 (תשמח) 6-24,7 ‬1988
35

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ עיון בשיר "ההולכי בחושך" : יונתן רטוש בין האידאולוג למשורר ‬‫ בקורת ופרשנות 11/12 (1978) 193-223 ‬1978
36

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ עיון בשיר "כל זה שהולך" לאמיר גלבע ‬‫ עלי-שיח 10/11 (תשמא) 31-32 ‬1981
37

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ על זיקתה של הספרות הישראלית למקורות הספרותיים של השפה העברית ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 84-85 (תשמז) 91-92 ‬1987
38

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ על ’חורבן ירושלים’ ועל ’בניין ירושלים’ ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 274 (תשסג) 18-21 ‬2002
39

 


‫ "על יצירות ש"י עגנון". ‬‫ עלי-שיח 7/8 (תשם) ‬1980
40

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ על סגנונו של עגנון ועל לשון יצירתו ‬‫ חקרי עגנון (תשנד) 361-365 ‬1994

41

 


‫ על "סומכי" לעמוס עוז ‬‫ עלי-שיח 7/8 (תשם) ‬1980
42

 


‫ עלי-שיח. ‬‫ עלי-שיח 19/20 (תשמד) ‬1984
43

 


‫ "העשב והחול" לדוד שיץ. ‬‫ עלי-שיח 12-14 (תשמב) ‬1982
44

 


‫ עתון 77. ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 66-67 (תשמה) ‬1985
45

 


‫ עתון 77. ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 62 (תשמה) ‬1985
46

 


‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות. ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 205 (תשנז) ‬1997
47

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ פרשת פינחס : קנאה וסובלנות בדת ובדת היהודית בהגותם של שפינוזה, לוק והראי"ה קוק. ‬‫ הוגים בפרשה (2005) 491-503 ‬2005
48

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ הציור והשיר : קווי הקבלה בין ציורו של אדוארד מונק "הצעקה" לשירים של אורי צבי גרינברג. ‬‫ עלי-שיח 16-15 (תשמב) 39-47 ‬1982
49

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ קדושת מי ירדן וכינרת. ‬‫ גג 12 (2005) 103-112 ‬2005
50

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ שאול טשרניחובסקי - רופא צבאי : על סיפורי המלחמה של שאול טשרניחובסקי. ‬‫ גופי הקרוע מלבלב (תשסט) 127-130 ‬2009
51

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ שאלת הזהות היהודית וביטוייה בספרות. ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 207 (תשנז) 37-40 ‬1997
52

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ שירי זלדה בראיה כוללת ‬‫ עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 65-64 (תשמה) 14 ‬1985
53

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ "שליחותו של הממונה על משאבי אנוש" כדיאלוג יהודי-נוצרי. ‬‫ מבטים מצטלבים (2010) 356-361 ‬2010
54

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ תרבות חיה ונושמת : ברוך קורצווייל, יוסף דן ודן מירון נגד הספרות הישראלית. ‬‫ עלי-שיח 39 (תשנז) 47-55 ‬1997
55

 

‫ יצחקי, ידידיה ‬‫ תשתית מביאליק לסיפור של א"ב יהושע ["שתיקה הולכת ונמשכת של משורר"] ‬‫ הלל לביאליק (תשמט) 359-365 ‬1989