תואר ראשון ושני במסגרת הקתדרה לחקר החסידות ע״ש ר׳ לוי יצחק מברדיטשב בחסות לוי יצחק ויהודית רחמני