דרישות המחלקה לשנת הלימודים תשע''ח

לפתיחת המסמך של דרישות המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ח, לחצו כאן:

/files/hebrew-literature/shared/mavo-tashaz.pdf

 

נא לפנות למזכירות המחלקה לקבלת יעוץ.

טל: 03-5318235

Mira.Koren@mail.biu.ac.il

Rachel.Chen@mail.biu.ac.il