דרישות המחלקה לשנת הלימודים תש"פ

לפתיחת המסמך של דרישות המחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן:

/files/hebrew-literature/shared/hnkhyvt_mkhlqtyvt_lshnt_tshp-sprvt_m_yshrl-svpy-7.7.2019.pdf

 

נא לפנות למזכירות המחלקה לקבלת יעוץ.

טל: 03-5318235

inbal.dahan@biu.ac.il

Rachel.Chen@mail.biu.ac.il