ד"ר דינה שטרן

ד"ר

קו"ח

ד"ר דינה שטרן

לימדה במחלקה לספרות עם ישראל קורסים על ספרות ילדים בשנים תשל"ו, תשל"ח, תשל"ט, תש"מ, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח.

אודות ד"ר דינה שטרן בויקיפדיה:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F