'אורי צבי גרינברג בשנות העשרים מחקרים ותעודות' בעריכת: פרופ' תמי וולף-מונזון, פרופ' אבידב ליפסקר

מחבר: 
פרטי רכישה: 

קישור לרכישת הספר בהוצאת אוניברסיטת בר אילן:

https://www.biupress.co.il/website/index.asp?id=1165