ברכות לפרופ' אפרים חזן לצאת ספרו 'חן ונוף יופי - שירת ר' מנדיל בן אברהם אבי זמרה' בהוצאת יד בן-צבי

ברכות לפרופ' אפרים חזן לצאת ספרו 'חן ונוף יופי - שירת ר' מנדיל בן אברהם אבי זמרה', דור שני למגורשי ספרד, המשך לשירת תור הזהב בהוצאת יד בן-צבי.