פרס יקותיאלי

פרס יקותיאלי לתלמידי מחקר מצטיינים לתארים מתקדמים 

הפרס ע"ש דוד יקותיאלי הוא פרס עידוד שניתן במחלקה לספרות עם ישראל למן שנת תש"ע, לתלמידי מחקר מצטיינים לתארים מתקדמים, הודות לתרומתה של משפחת המשורר דוד יקותיאלי, ולפועלה הייחודי של אחייניתו, גב' רויטל שירי-הורוביץ. דוד יקותיאלי ז"ל היה אוהב שירה ולאחר פטירתו הפתאומית ראו אור שני ספרי שיריו: 'שירי שפחה' ו'שירים אל מעבר לאופק'. הפרס הניתן בשם משפחתו מבקש להנציח את פועלו ואת זכרו המבורך, באמצעות עידודם של תלמידי מחקר מצטיינים, להמשך עבודתם המדעית.    

 

תלמידי המחקר שזכו בפרס עד כה:

עידית פורת (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשפ"א)

אלינה פרומישליאנסקי (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשפ"א)

מיכאל שינפלד  (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשפ"א)

איילת נאה (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ח)

תמר פרייד גלאון (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ח)

ד"ר עמינדב רוטנברג (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ז)

ד"ר רותם אליהו (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ז)

ד"ר יהושבע סמט-שינברג (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ו)

ד"ר מתניה מאלי (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ו)

ד"ר אילה פרידמן (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ה)

ד"ר אריאל רבין (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ה)

ד"ר מוניק דהן (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ד)

ד"ר רונה טאוזינגר (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ד)

ד"ר גלית ברין (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ג)

ד"ר מיכל מיישר (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ג)

גב' טל קרבלינקוב-יצחקי (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ב)

ד"ר זאב קיציס (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"ב)

ד"ר אבישר הר-שפי (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"א)

ד"ר איתמר דרורי  (פרס לתלמידי תואר שלישי, תשע"א)

גב' נחמה אביגד  (פרס לתלמידי תואר שני, תשע"א)

מר שי בוזגלו  (פרס לתלמידי תואר שני, תשע"א)

ד"ר לילך נתנאל (פרס לתלמידי תואר שלישי, תש"ע)

ד"ר יוסי בן-שבת (פרס לתלמידי תואר שלישי, תש"ע)

גב' מושית קרשין-אביגדור (פרס לתלמידי תואר שני, תש"ע)

גב' יפעת אשכנזי (פרס לתלמידי תואר שני, תש"ע)