פרס יקותיאלי

פרס יקותיאלי לתלמידי מחקר מצטיינים לתארים מתקדמים

 

 

הפרס ע"ש דוד יקותיאלי הוא פרס עידוד שניתן במחלקה לספרות עם ישראל למן שנת 2010, לתלמידי מחקר מצטיינים לתארים מתקדמים, הודות לתרומתה של משפחת המשורר דוד יקותיאלי, ולפועלה הייחודי של אחייניתו, גב' רויטל שירי-הורוביץ. דוד יקותיאלי ז"ל היה אוהב שירה ולאחר פטירתו הפתאומית ראו אור שני ספרי שיריו: 'שירי שפחה' ו'שירים אל מעבר לאופק'. הפרס הניתן בשם משפחתו מבקש להנציח את פועלו ואת זכרו המבורך, באמצעות עידודם של תלמידי מחקר מצטיינים, להמשך עבודתם המדעית.    

 

תלמידי המחקר שזכו בפרס עד כה:

 • ד"ר לילך נתנאל (פרס לתלמידי תואר שלישי, 2010)
 • מר יוסי בן-שבת (פרס לתלמידי תואר שלישי, 2010)
 • גב' מושית קרשין-אביגדור (פרס לתלמידי תואר שני, 2010)
 • גב' יפעת אשכנזי (פרס לתלמידי תואר שני, 2010)
 • ד"ר אבישר הר-שפי (פרס לתלמידי תואר שלישי, 2011)
 • ד"ר איתמר דרורי  (פרס לתלמידי תואר שלישי, 2011)
 • גב' נחמה אביגד  (פרס לתלמידי תואר שני, 2011)
 • מר שי בוזגלו  (פרס לתלמידי תואר שני, 2011)
 • גב' טל קרבלינקוב-יצחקי (פרס לתלמידי תואר שלישי, 2012)
 • מר זאב קיציס (פרס לתלמידי תואר שלישי, 2012)
 • גב' מיכל מיישר (פרס לתלמידי תואר שלישי 2012)
 • גב' גלית ברין (פרס לתלמידי תואר שלישי 2013)
 • גב' מוניק דהן (פרס לתלמידי תואר שלישי 2013)
 • גב' רונה טאוזינגר (פרס לתלמידי תואר שלישי 2013)