Placeholder Image

פרופ' שרה הלפרין ז"ל

  קורות חיים

  פעילותה החינוכית המסורה נפרסת לאורך עשרות שנים החל מהדרכה של ילדים ונוער בקייטנות ובמגרשי משחקים, דרך הוראה בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים (בית חנה, סמינר למורות אפרתה, בית-הספר אוולינה דה-רוטשילד) ועד להדרכת מורים במכללות, באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת בר-אילן (הדרכה בסדנאות להוראת הספרות).
  בעבודות האלה חינכה דורות רבים של תלמידים ומורים. המורים שזכו להדרכתה יצאו נשכרים לא רק בידע מקצועי רב, אלא גם בתחושה של ייעוד ושליחות.
  פעילותה ההתנדבותית החלה בגיל צעיר, כאשר התנדבה לארגן נערים ונערות חסרי מסגרת משכונות שונות בירושלים לחברת נוער. היא התנדבה לפעילות חברתית בקרב תלמידי בתי-הספר בשעות שאחרי הלימודים לשיחות ולליבון בעיות וכן לסיורים להכרת העיר ואומניה. ההתנדבות לעבודה חברתית-תרבותית החלה עוד בבית-הספר התיכון, כאשר הקימה כיתות לימוד וחדרי פעילות לילדים במצוקה.
  שני ספריה על הפואטיקה, המבוססים על עבודת הדוקטור שכתבה באוניברסיטה העברית בירושלים, משמשים כספרי יסוד בלימודי מחלקות שונות באוניברסיטאות בארץ. יותר מ-150 המאמרים שפרסמה משמשים חומר להעמקת ההבנה של היצירות הנלמדות. עבודותיה זיכו אותה בפרס קלויזנר, פרס על-שם לאה גולדברג ופרס הביקורת לשנת 1989.
  כמו כן פרסמה שירים בכמה במות וכתבי עת, ביניהם הפואמה ההיסטורית על שחרור ירושלים מנקודת מבטה של אישה וכן שירי לידה, שירי ילדים ושירי נוף וגעגועים (מתוך נימוקי ועדת פרס 'יקיר/ת ירושלים' לשנת תשס"ב).

  לימדה במחלקה לספרות עם ישראל בין השנים 2004-1989
   

  בכל שנה ניתנות מלגות ע"ש פרופ' שרה הלפרין ז"ל:

  http://hebrew-literature.biu.ac.il/node/1044

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022