המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה בצער גדול על פטירתה של תלמידת התואר השלישי גב' אילנה שקדי ז"ל. תנחומים לאוהביה ומוקיריה.

המחלקה לספרות עם ישראל מודיעה בצער גדול על פטירתה של תלמידת התואר השלישי גב' אילנה שקדי ז"ל. תנחומים לאוהביה ומוקיריה.

ספדה לה מנחת הדוקטורט שלה פרופ' רחל אלבק גדרון:

אילנה כתבה עבודת מחקר חלוצית ומקיפה שכללה הקמת ארכיונו של יוצר מן העליה השלישית וחקר מעמיק של עבודתו. כחוקרת הכותבת את עבודת הדוקטורט שלה, היתה רבת תושיה, מסורה מאין כמותה לכל דבר שעסקה בו ובעלת חוש ארכיונאי בלתי מצוי, שבזכותו הגיעה לנעלמים ולגנוזים שבטקסטים, כאלה הנתונים באוספים קטנים ונידחים שהדרך אליהם מפרכת ולעיתים כמעט בלתי אפשרית. אילנה היתה אישה הרואית היודעת לשאת כאב וחולי ללא טרוניה שנים רבות ותוך שהיא ממשיכה בעבודותיה ובעשיותיה במשפחה ובחברה, וגם באקדמיה ובחיי החקירה שלה בשמחה ובחיוניות. עצותיה הנפלאות והחכמות בענייני העולם מוכרות היו לכל מכריה. על כל מעשיה שרו טוב לב, נדיבות לב וקולגיאליות. זוהי אבדה גדולה למוריה, עמיתיה ולכל מכיריה. יהא זכרה ברוך.

אילנה שקדי

 

תאריך עדכון אחרון : 24/10/2022