הזמנה לערב לכבוד הספר The Gestalts of Mind and Text Chanita Goodblatt and Joseph Glicksohn

אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות עם ישראל

 

מוזמנות ומוזמנים לערב לכבוד הספר:

The Gestalts of Mind and Text

Chanita Goodblatt and Joseph Glicksohn

Routledge 2022

 

דוברים/ות:

ד״ר ורד טוהר, אוניברסיטת בר-אילן

 ממשק בין דיסציפלינות בחקר הטקסט הספרותי

 

פרופ׳ יוסי גליקסון, אוניברסיטת בר-אילן

חקר המטפורה הפואטית:  תאוריה ומתודולוגיה

 

פרופ׳ חניטה גוטבלאט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דן פגיס ומשה אבן-עזרא: האדם והמכשיר

 

ד״ר אוריה כפיר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 לאחוז את הדימוי בקרניו: הדימוי בשירה העברית בימי הביניים

 

 

יום ראשון כ"ו בחשון תשפ"ג, 20 בנובמבר 2022, בשעה 18:00

בניין יהדות 410 חדר 311

גוטבלאט גליקסון

 

תאריך עדכון אחרון : 20/11/2022