ערב המחלקה בהצגה "שירה" מאת ש"י עגנון בהפקת בית צבי

ערב המחלקה בהצגה "שירה" מאת ש"י עגנון בהפקת בית צבי

ערב מחלקה1ערב מחלקה2

 

תאריך עדכון אחרון : 31/01/2023