חיה אליהו - זכיה בפרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים - תשפ"ג

אני מבקשת לברך את חיה אליהו, סטודנטית לתואר שלישי הכותבת את עבודת המחקר שלה בהנחייתו של ד"ר איתמר דרורי, בנושא: "גיבורה בתרבות משתנה: סיפור תפילת חנה ופקידתה בראי הדורות" על זכייתה בפרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים לשנת תשפ"ג.

חיה יקרה, אני שמחה בשמחתך ומאחלת לך המשך מחקר פורה במסגרת המחלקה לספרות עם ישראל. עלי והצליחי, הגדילי חכמה ודעת ועשי פירות טובים.

בכבוד רב,

ד"ר ורד טוהר

ראשת המחלקה

חיה אליהו

 

תאריך עדכון אחרון : 06/06/2023