הצטרפו אלינו ליום הפתוח ב- 31.5.24 להרשמה ללימודים במחלקה לספרות עם ישראל בשנה"ל תשפ"ה להרשמה ללימודים במחלקה לספרות עם ישראל בשנה"ל תשפ"ה