הצטרפו אלינו ליום הפתוח ב-8.3.24 להרשמה ללימודים במחלקה לספרות עם ישראל בשנה"ל תשפ"ה