ברכות למצטייני הרקטור של המחלקה לספרות עם ישראל: סג'ה שרים בתואר הראשון ומוחמד מחמיד בתואר השני.

ברכות למצטייני הרקטור של המחלקה לספרות עם ישראל:
סג'ה שרים בתואר הראשון ומוחמד מחמיד בתואר השני.
העניקו להם את הפרס פרופ' אמנון אלבק רקטור האוניברסיטה, פרופ' אריה רייך סגן הרקטור, ופרופ' ורד טוהר ראשת המחלקה.

מצטייני רקטור1מצטייני רקטור2

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/06/2024