שימו לב! אנחנו נותנים לכם מילגה ללימודי תעודת הוראה ללא עלות!

שימו לב! אנחנו נותנים לכם מילגה ללימודי תעודת הוראה ללא עלות!

סטודנטים חדשים ב-תשפ"ד ותשפ"ה  שישלבו תעודת הוראה עם התואר הראשון או השני באחד מ- 19 תחומי הדעת הבאים: https://education.biu.ac.il/teaching-certificate יקבלו מלגת פטור מלאה עבור שכ"ל של תעודת הוראה (שווי של שכר שנה אקדמית אחת הוא כ - 15.000  ₪ לערך) – כלומר, ילמדו תעודת הוראה בחינם.

לידיעתכם, את לימודי תעודת ההוראה ניתן ללמוד החל מהשנה השנייה של התואר הראשון, כלומר: סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשפ"ד יוכלו להתחיל את לימודי תעודת ההוראה החל משנה ב' לתואר בתשפ"ה (לאחר מכן המילגה לא תינתן) וסטודנטים לתואר ראשון שיחלו את לימודיהם בתשפ"ה יוכלו ללמוד לתעודת הוראה החל מהשנה השנייה לתואר הראשון, כלומר בתשפ"ו.

סטודנטים לתואר שני שהחלו את לימודיהם בתשפ"ד או יחלו את לימודיהם בתשפ"ה יוכלו ללמוד לתעודת הוראה החל מהשנה הראשונה ללימודיהם ובנוסף יקבלו תעודת הוראה מקוצרת למסיימי תואר שני.

ניתן להרשם דרך האינבר בלשונית בקשות ואישורים פניות מינהליות.

לשאלות נוספות אנא פנו למזכירות המחלקה לספרות עם ישראל או ליחידה להכשרת מורים של אוניברסיטת בר-אילן.

03-5318235, 03-5318621

sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 01/07/2024