פירוט חובות הלימוד - קורסים וסמינריונים

קורסים וסמינריונים במחלקה:

סטודנט לתואר שלישי ישתתף באורח פעיל בקורסים ובסמינריונים במשך תקופה של לא פחות משלוש שנים או עד תום תקופת לימודיו (אם תתפרס על פני פחות משלוש שנים). תכנית הלימודים בשטח ההתמחות תיקבע ע"י ראש המחלקה ומנחה הדוקטורט ותכלול סמינר שנתי ברמה מתאימה, ובנושא קרוב לתחום התמחותו של הסטודנט. על הסטודנט להשיג ציון "עובר" בקורסים ובסמינריונים שבמחלקה על בסיס נוכחות מלאה והשתתפות. בקורסי ההשלמות לתואר השלישי, לימודי יסוד ושפות נדרש ציון באחוזים.

  • קורס חובה: כתיבה אקדמית (13/836/11) - ד"ר רחל אלבק גדרון ( 2 ש"ש). רצוי לשמוע את הקורס בשלב גיבוש הצעת המחקר.
  • חמישה קורסים שנתיים בהתאם לתוכנית המחקר ( 10 ש"ש).
  • קורסי יסוד - חובת ציון מספרי, (סטודנטים שלמדו תואר ראשון ושני בבר אילן - פטורים מקורסי יסוד).
  • אנגלית.
  • שפה זרה שנייה - חובת ציון מספרי.
  • השתתפות בקולוקוויום המחלקתי בכל שנה.
  • השתתפות בקולוקוויום המדורי, במידה שמתקיים.