לימודי יהדות

סטודנט לתואר שני שקיבל את התואר "בוגר" בבר-אילן חייב בקורס אחד בלימודי יסוד ביהדות (2 ש"ש = 4 נ"ז).

סטודנט ממוסד אחר חייב בשני קורסי יסוד ביהדות (4 ש"ש = 8 נ"ז) פטור מחובה זו:

א. סטודנט שלמד יהדות כמקצוע או שלמד לפחות שנתיים בישיבה גבוהה (יש לצרף אישורים).

ב. סטודנטים המתמחים באחד ממקצועות היהדות: תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה יהודית.

סטודנטים לא יהודים ילמדו אף הם לימודי יסוד ביהדות או לימודים כלליים באותו היקף.

לאתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות