פיוט ולחן בעולם החזנות הספרדית

מורשת הפיוט הספרדי ושלוחותיו חיה וקיימת עד עצם היום בקרב קהילות ישראל. הפיוטים מושרים ומזומרים בכל הזדמנות: בבית הכנסת, ליד שולחן השבת, ובאירועים של שימחה ועצב. כוונת המפעל לבדוק את הזיקות והקשרים שבין המילים והלחן, וכיצד השפיעו זה על זה. תרומת הלחן לתפוצת הפיוט, ולאהדה שהייתה לו בקרב הציבור, גדולה. אולם, לא על הלחן לבדו עומד הפיוט, והטקסט בונה את עיקרי התוכן והאווירה, שהמבצעים קובעים את אופי זמרתם בהתחשב בתכני הפיוט. מחקר זה, יש בו תרומה הן לצד הספרותי והן לצד המוסיקאלי, ומה שחשוב, שהוא תורם תרומה מכרעת להבנה התהליך כולו. במסגרת מחקר זה יבדקו שירי הבקשות על פי מסורת יהודי מרוקו (שיר ידידות) בהשוואה לשירי הבקשות על פי מסורת שירת ישראל בארץ הקדם (מטורקיה ועד ארם צובה).