מסע"י - כתב עת לשירה ולסיפורת

המחלקה לספרות עם ישראל מברכת את תלמידיה על היוזמה לייסד כתב עת שישמש במה לכתיבה יוצרת בתחומי הספרות השונים. יוזמה זו מצטרפת לשאיפה לעודד ולפתח מגמה לכתיבה יוצרת מתוך מודעות לצדדים העיונים ולעקרונות הפואטיים של הכתיבה. התנסותם של סטודנטים לספרות בכתיבה משלהם נותנת בידיהם כלי חשוב להבנה מעמיקה ויכולת הפנמה של לימודי הספרות למסגרותיהם. מחלקתנו גאה בייחודה כמחלקה לספרות עם ישראל הרואה את היצירה העברית והיהודית כמסגרת תרבותית כוללת, אשר פרקיה משלימים זה את זה. השם מסעי נבחר לא רק בגלל ראשי התיבות של המחלקה לספרות עם ישראל, אלא גם במשמעות המיוחדת שיש למסע בהקשר האישי והתרבותי הכללי. אנו רואים בכתב העת חלק ממעורבותה של המחלקה בעשייה הספרותית העכשווית ובבניית תרבות עברית ישראל בתוך הרצף העברי והיהודי למורשותיו. (פרופ' אפרים חזן, מסע"י 1).

        

  

 

 

 

 

       
 

          

 

 

 

 

 

                                

                                

           

 

 

 

ערב שירים מולחנים - מסע"י 5

"מתן בסתר" מאת אד"ר - מסע"י 4